SPŁYWY ZORGANIZOWANE

 •   
 •   
 •   
 •   

Zapraszamy na zorganizowane spływy indywidualne Pilicą w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, na odcinku: Trzy Morgi – Sulejów 18km, 3-6 godzin.

Cena – 40 zł/osoba (lipiec, sierpień), 35zł/osoba – (maj, czerwiec, wrzesień)

– zawiera:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób z naszej siedziby na start spływu do miejscowości Trzy Morgi
 • parking na naszym terenie / dostęp do WC

Rezerwacja kajaków w formularzu – wybierz interesującą Cię datę:
(w e-mailu potwierdzającym otrzymasz wszystkie niezbędnie informacje)

24 wolny termin,  10 zajęty termin,  9 – ostatnie miejsca

 Kalendarz Sb Nd Sb Nd Sb Nd Sb Nd Sb Nd
Czerwiec        3 4 10 11 17 18 24 25    
Lipiec 1 2 8 9 15 16 22 22 29 30
Sierpień 5 6 12 13 19 20 26 27
Wrzesień  2 3 9 10 16 17 23 24

Miejsce zbiórki

KajMar kajakisulejow.pl, 97-330 Sulejów, ul. Częstochowska 2f  MAPA

Program

10:30-11:00- weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
11:00 – wyjazd na start spływu (prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie)
11:30 – na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
16:00-18:00 – przewidywany czas dopłynięcia do przystani KajaMar (lewy brzeg na wysokości kościoła), zdanie wynajętego sprzętu. Po dopłynięciu, prosimy o telefon do nas, abyśmy mogli przyjechać po sprzęt.
Regulamin

Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik musi

 • Posiadać umiejętności pływania wpław.
 • Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe

– 40 zł/osoba (lipiec, sierpień), 35zł – (maj, czerwiec, wrzesień)

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem powyższego formularza. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja

Bezpośredni przed spływem w godz. 10:30-11:00 w siedzibie KajMar przez organizatora grupy. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar.

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji w siedzibie KajMar, w czasie, której niezbędne są:

 • dowód osobisty,
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 • każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób na start spływu w miejscowości Trzy Morgi
 • odbiór sprzętu po spływie na przystani KajaMar

7. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania Regulaminu Spływu,
 • udzielania pomocy innym,
 • pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę

8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 5. Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 6. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem
//]]>