Spływ polecany 3 dni Krzętów-Przedbórz-KajMary-Sulejów 60km

 •   
 •   
 •   
 •   

Zapraszamy na polecane 3 dniowe spływy indywidualne Pilicą, na malowniczym odcinku rzeki. 

Krzętów-Przedbórz-KajMary (Stobnica/Trzy Morgi)-Sulejów 60,6 km (4 dni)

Cena: 120 zł/osoba (przy minimum 4 osobach)

Cena zawiera:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym, kajaku trzyosobowym lub kanadyjce trzyosobowej, (kajak jednoosobowy +30zł)
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób z naszej siedziby na start spływu do miejscowości Krzętów (przyjazd w piątek)
 • parking na naszym terenie / dostęp do WC
 • pobyt na polu biwakowym KajMary (wiata biesiadna dla 50 os, 2 kręgi ogniskowe, studnia z wodą pitną, latryna, kosze na śmieci)

Cena nie zawiera:

 • opieki, przewodnictwa na trasie spływu (uczestnicy płyną indywidualnie wg własnego tempa)

Rezerwacja kajaków e-mailem KajakiSulejow@wp.pl, lub telefonicznie 502 735 726

Podaj: datę, ilość kajaków, nazwisko i imię, nr telefonu

Miejsce zbiórki

KajMar KajakiSulejow.pl, 97-330 Sulejów, ul. Częstochowska 2f  MAPA  (samochody zostają w naszej bazie)

 

Program

Piątek – I dzień spływu
09:00-09:30 weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
10:20 – wyjazd na start spływu do Krzętowa
11:30 – dojazd do Krzętowa, na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do Przedborza biwak na początku miasta na łące na prawym brzegu lub 1km za mostem jest pole biwakowe

Sobota – II dzień spływu
11:00 – wypłynięcie z miejsca biwakowego
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do pola biwakowego KajMary w Stobnicy/Trzy Morgi

Niedziela – III dzień spływu
11:00 – wypłynięcie z miejsca biwakowego
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do Sulejowa (przystań przy ul. Podkurnędz. – 200m od naszej bazy)

Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik musi

 • Posiadać umiejętności pływania wpław.
 • Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe

– 120 zł/osoba

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem meila. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja

Bezpośredni przed spływem

Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar.

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji, w czasie, której niezbędne są:

 • dowód osobisty,
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 • każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób na start spływu
 • odbiór sprzętu po spływie na przystani KajaMar
 • pobyt na polu biwakowym KajMary

7. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania Regulaminu Spływu,
 • udzielania pomocy innym,
 • pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę

8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 5. Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 6. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem

Sprawdź inne nasze oferty!

//]]>