Spływ polecany 1 dniowy, Łęg Ręczyński-Stobnica 7km 2-3 godziny

 •   
 •   
 •   
 •   

Zapraszamy na polecany 1 dniowy spływy indywidualne Pilicą, na malowniczym odcinku rzeki 

Łęg Ręczyński-KajMary (Stobnica/Trzy Morgi)  7 km (2-3 godziny)

Cena: 100 zł/kajak dwuosobowy, 70zł/kajak jednoosobowy, 150zł kajak/kanu trzyosobowe

Cena zawiera:

 • wymajam kajak lub kanu
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób z naszego pola biwakowego w Stobnicy/Trzy Morgi na start spływu do miejscowości Łęg Ręczyński (przyjazd w sobotę i niedzielę )
 • parking na naszym terenie / dostęp do WC

Cena nie zawiera:

 • opieki, przewodnictwa na trasie spływu (uczestnicy płyną indywidualnie wg własnego tempa)

Rezerwacja kajaków e-mailem KajakiSulejow@wp.pl, lub telefonicznie 502 735 726

Podaj: datę, ilość kajaków, nazwisko i imię, nr telefonu

Miejsce zbiórki

Pole biwakowe KajMary w Stobnicy Dolna Wieś/Trzy Morgi MAPA (samochody zostają na polu biwakowym)

Program 
13:30-14:00- weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
14:00 – wyjazd na start
14:14 – dojazd do Łęgu Ręczyńskiego, na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do pola biwakowego KajMary

Opcja- na pole biwakowe KajMary można przyjechać dzień przed spływem lub pozostać jeden dzień dłużej +10zł/osoba

Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik musi

 • Posiadać umiejętności pływania wpław.
 • Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe

– Cena: 100 zł/kajak dwuosobowy, 70zł/kajak jednoosobowy, 150zł kajak/kanu trzyosobowe

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem meila. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja

Bezpośredni przed spływem w godz.

13:30-14:00 – na polu biwakowym KajMary przez organizatora grupy

Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar.

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji, w czasie, której niezbędne są:

 • dowód osobisty,
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 • każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport kajaków na trasie spływu
 • transport osób na start spływu w miejscowości Łęgu Ręczyńskiego
 • odbiór kajaków po spływie na polu biwakowym KajMary
 • dodatkowy pobyt na polu biwakowym KajMary + 10 zł/osoba

7. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania Regulaminu Spływu,
 • udzielania pomocy innym,
 • pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę

8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 5. Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 6. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem

 

Sprawdź inne nasze oferty!

//]]>