Spływ polecany Pilicą z Przedborza do Stobnicy

 •   
 •   
 •   
 •   Zapraszamy na polecane spływy indywidualne Pilicą na malowniczym odcinku 

Przedbórz-Stobnica pole biwakowe KajMary, 25km, 5-6 godzin.

Cena: 100 zł/kajak dwuosobowy, 70zł/kajak jednoosobowy, 150zł kajak/kanu trzyosobowe

Cena zawiera:

 • wymajam kajak lub kanu
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób z naszego pola biwakowego w Stobnicy KajMary na start spływu do Przedborza
 • parking samochodów na polu biwakowym  / dostęp do WC

Rezerwacja kajaków e-mailem KajakiSulejow@wp.pl, lub telefonicznie 502 735 726

Podaj: datę, ilość kajaków, nazwisko i imię, nr telefonu

Miejsce zbiórki

Pole biwakowe KajMary w Stobnicy Dolna Wieś/Trzy Morgi MAPA (samochody zostają na polu biwakowym)

Program

09:00-09:30 weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
09:30 – dla chętnych odstawienie samochodów na koniec spływu do naszej bazy w Sulejowie (powrót kierowców autokarem)
10:20 – wyjazd z KajMarów autokarem na start spływu do Przedborza
10:50 – dojazd do Przedborza, na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
17:00-18:00 – przewidywany czas dopłynięcia do pola biwakowego KajMary
Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik musi

 • Posiadać umiejętności pływania wpław.
 • Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe

– 100 zł/kajak dwuosobowy, 70zł/kajak jednoosobowy, 150zł kajak/kanu trzyosobowe

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem meila. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja

Bezpośredni przed spływem w godz. 09:00-09:30 na polu biwakowym KajMary przez organizatora grupy. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar.

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji na polu biwakowym KajMary, w czasie, której niezbędne są:

 • dowód osobisty,
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 • każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób na start spływu do miejscowości Kłudzice
 • odbiór sprzętu po spływie na Murowańcu
 • transport powrotny kierowców po samochody

7. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania Regulaminu Spływu,
 • udzielania pomocy innym,
 • pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę

8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 5. Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 6. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem

Sprawdź inne nasze oferty!

//]]>