Spływ polecany 2 dni Przedbórz-KajMary-Sulejów

 •   
 •   
 •   
 •   

apraszamy na polecane 2 dniowe spływy indywidualne Pilicą w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, na malowniczym odcinku rzeki 

Przedbórz-KajMary (Stobnica/Trzy Morgi)-Sulejów 44,4 km (2 dni)

Cena: 220 zł/kajak dwuosobowy, 130zł/kajak jednoosobowy, 330zł kajak/kanu trzyosobowe

Cena zawiera:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób z naszej siedziby na start spływu do miejscowości Przedbórz (przyjazd w sobotę)
 • transport osób z naszego pola biwakowego w Stobnicy/Trzy Morgi na start spływu do miejscowości Przedbórz (przyjazd w piątek i sobotę )
 • parking na naszym terenie / dostęp do WC
 • pobyt na polu biwakowym KajMary (wiata biesiadna dla 50 os, 2 kręgi ogniskowe, studnia z wodą pitną, latryna, kosze na śmieci)

Cena nie zawiera:

 • opieki, przewodnictwa na trasie spływu (uczestnicy płyną indywidualnie wg własnego tempa)

Rezerwacja kajaków e-mailem KajakiSulejow@wp.pl, lub telefonicznie 502 735 726

Podaj: datę, ilość kajaków, nazwisko i imię, nr telefonu

Miejsce zbiórki

KajMar KajakiSulejow.pl, 97-330 Sulejów, ul. Częstochowska 2f  MAPA  (samochody zostają w naszej bazie)

lub

Pole biwakowe KajMary w Stobnicy Dolna Wieś/Trzy Morgi MAPA (samochody zostają na polu biwakowym)

Program (dwie wersje)

Program dla przyjeżdżających w piątek wieczorem na pole biwakowe KajMary
Piątek
od 18:00 – przyjazd na pole biwakowe KajMary
21:00 – ognisko integracyjne

Sobota – I dzień spływu
09:00-09:30 weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
09:30 – dla chętnych odstawienie samochodów na koniec spływu do naszej bazy w Sulejowie (powrót kierowców autokarem)
10:20 – wyjazd z KajMarów autokarem na start spływu do Przedborza
10:50 – dojazd do Przedborza, na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
17:00-18:00 – przewidywany czas dopłynięcia do pola biwakowego KajMary
20:00 – ognisko integracyjne

Niedziela – II dzień spływu
11:00 – wypłynięcie z pola biwakowego KajMary
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do przystani KajaMar (lewy brzeg na wysokości kościoła), zdanie wynajętego sprzętu. Po dopłynięciu, prosimy o telefon do nas, abyśmy mogli przyjechać po sprzęt.
17:00 – odwozimy kierowców po samochody

Program dla przyjeżdżających w sobotę rano do Sulejowa lub na pole biwakowe Kajmary
Sobota – I dzień
09:00-09:30 weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych (przyjeżdzający na KajMary)
09:30 – dla chetnych odstawienie samochodów na koniec spływu do naszej bazy w Sulejowie (powrót kierowców autokarem)
09:30-10:00- weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych (przyjeżdzający do Sulejowa)
10:00 – wyjazd na start spływu z naszej bazy w Sulejowie
10:20 – przejazd przez pole biwakowe KajMary, pozostawienie nad bagażu, zabranie osób
10:50 – dojazd do Przedborza, na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
17:00-18:00 – przewidywany czas dopłynięcia do pola biwakowego KajMary
20:00 – ognisko integracyjne

Niedziela – II dzień spływu
11:00 – wypłynięcie z pola biwakowego KajMary
16:00-17:00 – przewidywany czas dopłynięcia do przystani KajaMar (lewy brzeg na wysokości kościoła), zdanie wynajętego sprzętu. Po dopłynięciu, prosimy o telefon do nas, abyśmy mogli przyjechać po sprzęt.
17:00 – odwozimy kierowców po samochody

Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik musi

 • Posiadać umiejętności pływania wpław.
 • Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 • Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe

– 220 zł/kajak dwuosobowy, 130zł/kajak jednoosobowy, 330zł kajak/kanu trzyosobowe

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem meila. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja

Bezpośredni przed spływem w godz.

09:00-09:30 – na polu biwakowym KajMary przez organizatora grupy

09:30-10:00 – w siedzibie firmy KajMar przez organizatora grupy

Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar.

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji, w czasie, której niezbędne są:

 • dowód osobisty,
 • wpłata wpisowego
 • podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 • każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:

 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 • kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 • transport sprzętu na trasie spływu
 • transport osób na start spływu w miejscowości Przedbórz
 • odbiór sprzętu po spływie na przystani KajaMar
 •  po spływie odwóz kierowców po samochody
 • pobyt na polu biwakowym KajMary

7. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania Regulaminu Spływu,
 • udzielania pomocy innym,
 • pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę

8. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 2. Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 3. Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 5. Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 6. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem

Zobacz inne nasze spływy:

//]]>