Spływy zorganizowane

Share Button

 

Zapraszamy na zorganizowane spływy indywidualne Pilicą
w Sulejowskim Parku Krajobrazowym,
na odcinku: Trzy Morgi – Sulejów 18km, 3-6 godzin.
Cena 35zł osoba – zawiera:
 miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 transport sprzętu na trasie spływu
 transport osób z naszej siedziby na start spływu do miejscowości Trzy Morgi

 

 

Rezerwacja kajaków w formularzu – wybierz interesującą Cię datę:
(w e-meilu potwierdzającym otrzymasz wszystkie niezbędnie informacje)

 Kalendarz Sb Nd Sb Nd Sb Nd Sb Nd Sb Nd
Maj 6 7 13  14  20  21 27  28
Czerwiec        3 4 10 11 17 18 24 25
Lipiec 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30
Sierpień 5 6 12 13 19 20 26 27
Wrzesień  2 3 9 10 16 17 23 24

KajMar kajakisulejow.pl
97-330 Sulejów
ul. Częstochowska 2f

Program:
10:30-11:00- weryfikacja uczestników, podpisanie umowy, wydanie kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych
11:00 – wyjazd na start spływu (prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie)
11:30 – na starcie wydanie sprzętu, wodowanie kajaków
16:00-18:00 – przewidywany czas dopłynięcia do przystani KajaMar (lewy brzeg na wysokości kościoła), zdanie wynajętego sprzętu. Po dopłynięciu, prosimy o telefon do nas, abyśmy mogli przyjechać po sprzęt.
Regulamin

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik musi
 Posiadać umiejętności pływania wpław
 Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
 Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt:
Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki dwuosobowe wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe:
– 35 zł/osoba

4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem formularza. Do wyczerpania miejsc.

5. Weryfikacja:
Bezpośredni przed spływem w godz. 10:30-11:00 w siedzibie KajMar przez organizatora grupy.
Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszające potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Zgodnie z regulaminem spływów dostępnych na stronie wynajmującego KajMar http://www.kajakisulejow.pl/regulamin/

Organizator grupy zobowiązany jest do osobistego dokonania weryfikacji w siedzibie KajMar, w czasie, której niezbędne są:
 dowód osobisty,
 wpłata wpisowego
 podpisanie Umowy Najmu Kajaków
 każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do transportu na start oraz wydania sprzętu kajakowego

6. KajMar zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom
 miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
 kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
 transport sprzętu na trasie spływu
 transport osób na start spływu w miejscowości Trzy Morgi
 odbiór sprzętu po spływie na przystani KajaMar

7. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
 przestrzegania Regulaminu Spływu,
 udzielania pomocy innym,
 pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
 przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę
8. Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 Firma Kajmar nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 Firma Kajmar ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z wynajmę sprzętu kajakowego.
 Firma Kajmar zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
 Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem