Majówka w Kajaku, Taraska – Zapraszamy

Sprzątamy Pilicę
30 marzec 2017
OMPIK – VI Otwarte Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa „Drzewica 2017″
4 wrzesień 2017

Majówka w Kajaku, Taraska – Zapraszamy

  •   
  •   
  •   
  •   

Zapraszamy na „Majówkę w kajaku” w ramach „Majówki w Tarasce” imprezy organizowanej przez Centrum Promocji Zdrowia TaraskaMajówka w Tarasce 2017 

Pełen program dostępny na stronie CentrumTaraska.pl/majowka2017 a w nim miedzy innymi spływ kajakowy Pilicą od ujścia Czarnej Malenieckiej do Zalewu Sulejowskiego. Zapisy w Formularzu

 

 

Komandor Marcin Suszka tel 502 94 11 22 msuszka@wp.pl
Biuro spływu Jolanta Suszka tel 502 735 726 jsuszka@wp.pl

Partnerzy

? Centrum Zdrowia Taraska

Program

Cel i zadania spływu
– turystyka kajakowa jako forma aktywnego wypoczynku
– zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi rzek Pilicy

Trasa: rz. Pilica Taraska – Murowaniec – 11km

Termin: 13.05.2017 (sobota)

Miejsce zbiórki:
Centrum Taraska, Taraska 19A
26-337 Aleksandrów
centrumtaraska.pl

Program:
09:00 – weryfikacja uczestników
09:15 – wyjście nad Pilicę 1600m
09:30 – odprawa, szkolenie, start spływu
13:00 – zakończenie spływu na Murowańcu
13:15 – powrót autokarowy do Taraski
13:30 – zakończenie imprezy

Regulamin

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik musi
? Posiadać umiejętności pływania wpław
? Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć za pisemną zgodą rodziców pod opieką osoby dorosłej i nie mogą płynąć samodzielnie.
? Dokonać opłaty wpisowego (gotówką przed spływem).

2. Sprzęt:
Uczestnicy otrzymują do dyspozycji kajaki lub kanadyjki wraz z kamizelkami asekuracyjnymi oraz wiosłami

3. Wpisowe:
– 35 zł/osoba

4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonujemy w bezpośrednim linku do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfc9vhZNO8VtoNDayAEEdKD1pTM7Q7QYOnGLMPUc0nQJLfQ/viewform
do dnia 12 05 2017 do godziny 15:00, lub wyczerpania miejsc

Sekretariatu spływu w dniu 13 05 2017r. od 09:00 do 09:15 w Centrum Taraska, Taraska 19A
26-337 Aleksandrów centrumtaraska.pl

5. Weryfikacja:

Bezpośredni przed spływem w godz. 09:00 do 09:15
Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji w Sekretariacie Spływu, w czasie, której niezbędne są:
? dowód osobisty,
? wpłata wpisowego
? pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią
? każdy uczestnik otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia do zajęcia miejsca w kajaku i zajścia na wodę

6. Organizator zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom

? miejsce w kajaku dwuosobowym lub kanadyjce,
? transport sprzętu na trasie spływu
? ubezpieczenie NW
? opiekę instruktorską na trasie spływu
? powrót autokarowy z mety spływu do Taraski

7. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
? przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń kierownictwa spływu,
? udzielania pomocy innym,
? stosowania się do poleceń pilotów początkowych, końcowych i ratowników,
? pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
? przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie
? przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i przed zejściem na wodę
? zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego jak również pozostawanie za zamykającym spływ.

8. Postanowienia końcowe:
? Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
? Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
? Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
? Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników Komandor może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
? Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.
? Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.
? Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie, oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania, potwierdzając to własnym podpisem

//]]>