Pole biwakowe KajMary

  •   
  •   
  •   
  •   

Zapraszamy na nasze pole biwakowe nad Pilicą KajMary w Stobnicy / Trzy Morgi

Pole położone jest na wschodnim krańcu wsi Stobnica. Znajduje się na 177km Pilicy,

(24 km rzeką za Przedborzem i 19 km przed Sulejowem)

W pobliżu ujścia rzeczki Stobianki do Pilicy w otoczeniu łąk i lasów

Do dyspozycji gości posiadamy:

>6000 m2 terenu biwakowego położonego bezpośrednio nad Pilicą

miejsce wodowania kajaków

studnie artezyjską z nieustannie płynącą wodą

kręgi ogniskowe z ławeczkami i stołami

wiatę biesiadną dla 50 osób

miejsca parkingowe

sławojkę (regularnie opróżnianą)

kosze na śmieci

Koszt 10zł / osoba / dzień

Pole biwakowe ma też swoją stronę na Facebook – Wikicytaty gdzie możesz zobaczyć co się u nas dzieje 🙂 

KajMary to też miejsce biwakowe podczas spływów:

 

Na KajMarach zaczynają się, bądź kończą, nasze spływy kajakowe:

W pobliżu pola znajdują się

1km – słynny „małpi mostek” nad Pilicą

3 km – skarpa widokowa w Szarbsku

10km  – ruiny zamku w Majkowicach

100 i 300m – ruiny 2 młynów wodnych na rzece Stobiance

100m – „Górka Miłości”, „Kładka Rozkoszy”, „Tunel Namiętności” i „Ścieżka rozczarowań” 😉

Regulamin pola biwakowego KajMary

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

– Wstęp na pole biwakowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w regulaminie pola biwakowego należącego do firmy „KajMar” KajakiSulejow.pl

– Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje zarząd dostępny pod numerem 502 735 726 oraz 502 94 11 22.

– Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych kontaktując się z obsługą oraz uregulować należność za cały okres pobytu.

– Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać telefonicznie.

  1. ZASADY POBYTU:

– Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.

– Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.

– Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.

– Przebywający na terenie biwaku winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

– Rozpalania ogniska na terenie pola biwakowego poza miejscem do tego przeznaczonym

– Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą być wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

III. CZAS POBYTU:

– Doba pobytowa na terenie pola biwakowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

– Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00

– Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

  1. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

– Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

– Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew i krzewów.

– Dzieci przebywające na terenie biwaku,  winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

  1. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW:

– Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren biwaku mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej

– Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .

– Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola biwakowego.

– Parkingi nie są strzeżone.

  1. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT:

– Za zwierzę przebywające na terenie pola biwakowego odpowiada jego właściciel.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

–  W przypadku skrócenia pobytu nie zwracane są opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

– Firma „KajMar” nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.

– Wszystkie inne kwestie nie ujęte  w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z obsługą.

Życzymy udanego wypoczynku

//]]>